Forlaget Ravnerock

                             
Afgang  af Merete Næsted
109 sider 175 kr. ISBN:  978-87-92625-83-0

Afgang består af 15 noveller, som handler om hverdagsmennesker og hverdagsagtige episoder. Af og til er hverdagsmenneskerne og de hverdagsagtige episoder måske slet ikke så små eller ubetydelige endda.
Hvis nogen i dag vil stille mig spørgsmålet, om jeg altid har vidst, at jeg ville være forfatter, kan jeg ikke svare ja. Men jeg har altid skrevet. Små historier, rejsebeskrivelser, lejlighedsdigte, kronikker, læserbreve og synspunkter. Og mine erindringer. Siden 1999 har jeg været medlem af skriveklubben Fynske Utopister. Et medlemskab, som har givet mig mange værdifulde oplevelser.


punktum dk  af Bjarne Kim Pedersen
 70 sider 150 kr. ISBN:  978-87-92625-85-4

Sms-digte, twit-digte eller politiske haiku.

Kan man skrive politiske haiku uden at begå overgreb mod haikutraditionen? Det indlysende svar er jo, at Bjarne Kim Pedersen skriver en slags haiku, som nogle betegner som politiske og andre nok vil betegne som overgreb mod de gamle haikumestre.Der er herligt Land- det kaldes Poesien 
 
en haikuantologi
 114 sider 150 kr. ISBN:  978-87-92625-80-9

Som lyriker hører H. C. Andersen hjemme i superligaen. Hans samlede digte fylder mere end 800 sider, og adskillige af digtene er litterære perler. H. C. Andersen var dog ikke haiku-digter. Genren var endnu ukendt i Europa på hans tid; men Andersen ville sikkert have elsket formen, hvis han havde kendt den.

Der er inden for haikudigtningen en lang tradition for at hylde fortidens store digtere ved at digte videre på deres værker og motiver. Det sker for H. C. Andersens vedkommende i antologien ”Der er et herligt Land”, hvor 27 haikudigtere fra Dansk Forfatterforenings Haikugruppe & Haikunetværket har ladet sig inspirere såvel af Andersens liv som af hans eventyr og digte.

  Bogen er illustreret af grafikerne  fra Fyns Grafiske Værksted.


Observationer af marsvin i danske farvande af Thyge Jensen   
 
Foto: Anders & Karin Lind-Hansen   
 
37 sider 75 kr. ISBN:  978-87-92625-81-6
 Der er skrevet utallige bøger om marsvin i danske farvande, men denne publikation adskiller  sig fra de øvrige ved, at den alene er baseret på sejlerne og strandgæsternes egne  observationer.

En hæmsko ved observationer gjort til havs har - før i tiden - været den besværlige kommunikationsvej i rum og tid fra observatør til registrant og forskerverden. En spændende observation gjort på havet ville oftest ende på kajkanten. Herfra kan det fortsætte som et rygte – evt. i den lokale avis – og efter et stykke tid videre til et sted hvor informationen vil blive værdsat.
Mulighederne er helt anderledes i dag. ”Der ligger tre hvaler ved siden af min kutter på position 57*15 N/7* 57 E - jeg holder lige min mobil ud over lønningen og ta’r en video til dig”. Elleve forfattervinkler om Richard Winthers SYNDFLOD og DOMMEDAG

 
50 sider 80 kr. ISBN:  978-87-92625-82-3

Efter sin skilsmisse i 1983 malede Richard Winther en mængde billeder af klassiske katastrofer: Syndfloden, Dommedag, Faetons solvognsfærd mod undergangen og Slaget om Beirut. Ekspressive kroppe, kønskampen og urmytologi kommer voldsomt, men også ironisk, til udtryk i sommerens udstilling Syndflod i Richard Winthers hus i Vindeby.
Forfatterne er: Grethe Bull Sarning
, Kurt Erling Johansson, Per-Olof Johansson, Richard Winther, Birgit Dagmar Johansen Skov, Niels Lyngsø, Ana Telling,     Viggo Madsen, Thorvald Berthelsen, Birthe Aela Faarvang, Michael Næsted Nielsen og Gorm Rasmussen
HULENS ÅR af Thorvald Berthelsen  
 
80 sider 150 kr. ISBN:  978-87-92625-39-7
  Thorvald Berthelsens 2. digtsamling, .

Det er en samling haikudigte, skrevet i årene efter hans mors død. Det kendte opløses i tegn, sproget må udfylde på ny. Navlestrengen skæres over for sidste gang og man må genopfinde livet, verden og sig selv.

Digtene bryder med klassisk haiku på næsten alle punkter. De er fragmentariske, surrealistiske collager, der sætter øjeblikkets oplevelse i perspektiv i et mikrokosmos og udvider erkendelsen i øjeblikket:
SKÅLTEGN OG BÆGERMÆRKER af Jørgen Svenstrup & Ib Ivar  Dahl  205 sider 325 kr. ISBN: 978-87-92625-64-9

Bogen beskriver de to forfattere deres iagttagelser af et stort antal skåltegn og bægermærker, som er en type helleristninger, der knytter sig til bronzealderens billedverden. Deres beskrivelser af fænomenerne, som ses på enkeltstående sten såvel som på oldtidsgrave, er vist med gode illustrationer og stedsangivelser, så bogen kan bruges som guide til besøg på stederne.

Mest bemærkelsesværdig er beskrivelsen af et fire kilometer langt stenanlæg på øerne Vigø og Illumø i Helnæs Bugt. På stenene i anlægget har forfatterne opdaget en type tegn, som ikke tidligere har været erkendt. De har navngivet disse tegn: Bægermærker. Ud fra en omhyggelig opmåling af tegnene i sten, er det lykkes Dahl og Svenstrup at definere skåltegn og bægermærker i forhold til hinanden. Som noget nyt, har de to påvist, at bægermærker findes på storsten i de fynske landskaber i Assens og Fåborg Midtfyn kommuner. Dette var ikke tidligere erkendt af museernes fagfolk.

EN ENGEL PÅ HVER SKULDER af Pia Sigmund                                    123 sider 175 kr. ISBN: 978-87-92625-76-2

”En engel på hver skulder” indeholder historier, sagn og myter fra vores fem største arabiske indvandrerlande, fra de ældste tider op til vore dage. Hver historie følges op af afsnit med fakta om den kulturhistoriske baggrund i det store arabiske kulturområde.

Historierne i bogen egner sig til at blive læst højt og fortalt, for både børn og voksne. De er underholdende og tankevækkende. De fortæller os om den rige, men oftest tavse kulturskat, som vores indvandrere har bragt med sig. Her får vi et indblik i den arabiske 
”En engel på hver skulder” er tredje bog i serien HISTORIEBAZAREN efter ”Det
dobbelte træ. Tyrkiske fortællinger og historie” og ”De tre gaver. Historie og historier fra Bosnien & Hercegovina”.
GØR DET NOGET OFTERE  af Niels Erik Knudsen
70 sider 119 kr. ISBN: 978-87-92625-77-9
Niels Erik Knudsen formår at beskrive de store spørgsmål ud fra et nært perspektiv og beskriver det lille, så det omfatter det store. Dette er en kunst.

Han indbyder os til at gå på opdagelse i en forunderlig verden, f.eks. når han graver et hul til Kina for at befri Maos enke, når han er på Hotel International med William S. Burroughs eller når Niels en sommernat sidder på sin cykel på vej forbi tanken i Særslev på Nordfyn, og kærligheden findes selvfølgelig i Casablanca.
LIGE NU UMODERNE DIGTE IV af Inga Mollerup                                 128 sider 150 kr. ISBN: 978-87-92625-74-8                                                 Inga Mollerups fjerde samling UMODERNE DIGTE har fået tilnavnet LIGE NU -
det handler meget om nærvær i øjeblikket:

”helt stille nu/kun græskarblomstens gule nys/i morgensolen”


I de enkelte tekster er der lagt vægt på pointering fremfor rytme, men deres forskellighed

giver bogen en helt egen rytme, der trækker læseren videre fra side til side.Dyrefabler af Jørgen Hofland
83 sider  175 kr. ISBN 978-87-92625-73-1

Vers gør noget ved mennesker, allerede i de første skoleår, - nok endnu før. "Kaalunds Fabler" var i min tid rigeligt repræsenteret i underskolens læsebøger. Mange vil huske "Den dræbte Vildand", "Hunden ved Stranden", "Spurveungen" eller den, der begynder således:

Fabler handler oftest om dyr. Dyrene bærer sig ad på en måde, som mennesker kan lære af. Tænk på alle de historier, der går om ræven. Hvordan ræven narrer de mindre kloe dyr; men opgså ræven kan føres bag luyset: Storken og ræven havde inviteret hinanden på middag. Da ræven var vært, serverede den suppe - på flade tallerkner. Ræven slubrede suppen i sig; storken med sit lange næb fik intet. På genvisitten serverede storken også suppe, - ddnne gang serveret i høje, slanke flasker. Stæren stak sit næb ned i flaskerne. Dejligt for storken. Ræven fik ingenting.


DET GIK JO SOM DET SKULLE af EBBA MØLLER             
505 sider 250 kr.  ISBN 978-87-92625-68-7

”Når en gammel pædagog, sætter sig hen og skriver nogle erindringer, så vil en hel del af fortællingerne selvfølgelig handle om børn. Jeg har mødt en masse børn i min tid, og selv om de ældste af mine børn efterhånden nærmer sig de 60, så er jeg aldrig holdt op med at mene, at børn er snusfornuftige, sandhedskærlige, tænksomme og betænksomme, kloge, logiske, kort sagt dejlige. Børn er rene af hjertet og kan tit sætte en ting på plads med en enkelt logisk bemærkning. Den evne forlader dem desværre på tidspunkt, og de lære, at som voksne skal alt sættes til debat.


RAVNEROCK JULEBØGER


DEN HORSERØD NISSE

Nissernes liv i Horserød Hegn

Nisser: Stig Skyhøj

Digt: P. J. Andersen

254 sider koster 250 kr

Nissens vide verden

Kirsten Svenstrup har skrevet og illustreret med 26 håndkolorerede grafiske tryk

64 sidern26 illustrationer

Pris: 175,- kr.

Gammeltots lange vej til sit nye hjem

Tekst, ide og nissefoto Raimond Nielsen.

130 sider koster 200 kr.


Bjarne Kim Pedersen: 24 dage til jul og lidt mere (2003) Digte

Illustreret med gamle juletegninger af Henrik Larsen.

                    60 sider 75,00 kr http://www.sentura.dk/bjarne_kim_digt.html

JASMINE I MIN HULE HÅND af MUS WHITE            

208 sider 200 kr.  ISBN: 978-87-92625-57-1

Mus White er en fængende poetisk forfatter og en vidunderlig fortæller  —Jon Thurber i Los Angeles Times.

Mus White er født i Danmark, hvor hun boede på Christianshavn mellem 1950 og 1954. I dag bor hun i Los Angeles og får nu udgivet sin debutroman på dansk: Jasmine i min Hule Hånd. Oversættelse: Erik Jerlung. Omslag: Ole Bundgaard.

Romanen skildrer, med en malers lette hånd, en ung pige, der hvirvles gennem tiden, vekslende mellem en forarmet barndom i København, og hvad der skal blive et privilegeret liv i Los Angeles..


FIBONACCI digte CARSTEN SINDVALD

illustrationer INGER BINGER HANSEN

56 sider 150 kr.  ISBN: 978-87-92625-26-7

Fibonacci – digte over en talrække (0,1,(1),2,3,5,8,13,21...)

Alsidig musiker og komponist debuterer med ny digtsamling formet over Fibonacci´s berømte talrække·  

Omslaget er med illustration af Michael Barfoed fra ”The Twisted Lines & Visual numbers”

Grafisk produktion: Erik Steenstrup Dyhr

 

DE FINE  af HANS WINKEL          

260 sider 225 kr.  ISBN: 978-87-92625-65-6
Når Hans Winkel har skrevet romanen ”De fine”, skal det ses i det lys, at han gennem store dele af sit liv har oplevet, at alle de ”rigtige holdninger”, ”rigtige forklaringer”, ”rigtige meninger” når de blev afprøvet i virkelighedens verden viste sig kun at holde vand med meget store forbehold.

Tekstens baggrund er bygget over forfatterens erfaringer med en afsluttet bankeksamen i 1961. En militærtjeneste i 1963. En meget langstrakt revisoruddannelse fra 1966, til starten af egen virksomhed i 1980.

 

EVERTEN ”KAREN” AF MANDØ  af THEODOR HANSEN       

72 sider 150 kr.  ISBN: 978-87-92625-62-5

Knud Skippers søn Theodor har skrevet en bog om sin barndom på Mandø fortalt gennem everten ”Karen”

”Karen” var i en menneskealder livsnerven for Mandø med hensyn til fragt af tungt gods og Knud Skipper er lidt af en legende på øen.

Theodor er nok den, der er tilbage, der ved mest om den kultur, der var, og det vil han fortælle videre, inden det bliver for sent. Hans børnebørn skal have historien fra deres bedstefar, siger Theodor Hansen som nu er 79 år. Bogen bygger på Theodors erindringer.

Bogen er illustreret med foto fra forfatterens arkiv mm. Plus vignetter af Niels Knudsen

 

DEN HORSERØD NISSE

Nissernes liv i Horserød Hegn   

Nisser: Stig Skyhøj Digt: P. J. Andersen

254 sider 250 kr.  ISBN: 978-87-92625-67-0

Stig Skyhøj er 'FAR' til nisserne.

Alle nisser er fremstillet i hånden af rødler. Brændt i egen ovn.

Alma Musse har malet og dekoreret.

P. J. Andersen har skrevet vers til nisserne.

Nisser har været kendt i mange generationer, spørg blot dine forældre, dine bedsteforældre, dine oldeforældre eller...

 

Danish Haiku Today 2012

32 sider 75 kr  ISBN: 978-87-92625-54-0

Dansk Haiku i Dag 2012

I 2011 udgav haikugruppen vor 10 års jubilæums antologi Blade i Vinden.

Pludselig i maj 2012 viste det sig, at vort ønske om at have et haikuarrangement med EU præsident  Herman Van Rompuy gik i opfyldelse. Det lykkedes på ganske kort tid at lave et tillæg på engelsk og dansk til Blade i Vinden, som blev færdig til mødet.

Nu foreligger her en udvidet udgave af tillægget. At det er tosproget, gør det muligt at nå den engelsksprogede verden med en bredere repræsentation end der før var tilgængelig af dansk haiku.
LANDET BAG ORDENE af JØRGEN WASSILEFSKY  

64 sider 150 kr plus porto ISBN: 978-87-92625-53-2

Fyn kan bryste sig af mange gode digtere, men det hører nu alligevel til sjældenhederne, at man bliver præsenteret for en digterdebut som denne. 

Jørgen Wassilefsky er, hvad man vist godt kan kalde, en moden mand. Efter at han har trukket sig tilbage fra det hektiske arbejdsliv, flyder poesien frit fra hans pen. Nu udkommer hans digte for første gang i bogform.
FIRESEKUNDER – og andre noveller fra FAABORG-MIDTFYN   

102 sider 150 kr.  ISBN: 978-87-92625-59-5

8 meget forskellige noveller er resultatet af den forfatterskole, som Faaborg-Midtfyn bibliotekerne for anden gang har holdt for unge med forfatteren Esther Rützou som underviser.

7 unge piger og 1 dreng i alderen 13 til 17 har brugt fire lørdage og en masse fritid i foråret 2012 på at skrive og skrive og skrive, og nu sender vi deres fælles barn ud i verden.HELVEDE  Af  MICHAEL DYST  

69 sider, 125 kr, , ISBN: 978-87-92625-60-1

Denne bog handler om alt hvad man normalt vil associere med ordet ”Helvede”.

Død, vold, had, kannibalisme, blasfemi, fravær, afsavn, håbløshed o.s.v..

Jeg kunne måske have valgt en mere tilgængelig form til at beskrive denne rejse, men jeg kommunikerer bedst via digte. Det er nok et upraktisk modersmål, men det kan ikke være anderledes.

Michael Dyst kan kontaktes tlf: 29 33 39 07 og mail: xalo1983@yahoo.dk

 
MEMORY AF VIBEKE MARX 

190 sider, 200 kr, , ISBN: 978-87-92625-51-9
Her er historien om de anbragte børn, fortalt for dem selv.

Om familien, som man både længes efter og fortrænger, om midlertidigheden, som forhindrer en i at koncentrere sig i skolen og om de betalte voksne, som man ikke venter sig for meget af.

I denne 3. del af fortællingen om børnene/de unge på Bjerget angriber ondskaben via cyberspace. Historien er først og fremmest spændende, men under overfladen åbenbares den voldsomme ensomhed, anbragte unge føler, fordi de opfatter sig som udelukket fra "de normales" liv.

Vibeke Marx kan kontaktes: vibeke.marx@gmail.com

SÅ VI KAN SKILLES  Af  LISE ANDERSEN 

79 sider, 150 kr, , ISBN: 978-87-92625-58-8
Lise Andersen debuterede i 1991 med to digtsamlinger: ”Over snegrænsen” og ”Solpletter”.

”Så vi kan skilles” er hendes 5. digtsamling.

”Så vi kan skilles” rummer digte om mødet med ’den anden’, nogle med en sanselighed, der næsten kan føles. Men der er også nedslag i den ganske almindelige hverdag. Man fornemmer også en lidt mere eksperimenterende forfatter, f.eks. i digtet: "Hunden".

Lise Andersen kan kontaktes på tlf 98271901


GEDDESVINGET Af  FINN JEPPESEN 

188 sider, 175 kr, , ISBN: 978-87-92625-56-4

Geddesvinget er historien om den omsorgssvigtede Andreas og dennes møde med den kunst interesserede Pia, deres korte tid sammen i et – sjældent set – ægte kærlighedsforhold.  Historien er samtidig en socialrealistisk skildring af – og tydelige sympati – for samfundets svageste og deres til tider oversete tilværelse. Beskadigede liv der følger den stribe lys, som en halvåben dør levner, for hvem morgendagen eksisterer som noget fjernt og uvirkeligt. Skæbner som for længst har opgivet at råbe velfærdsstaten og os andre op.

Finn Jeppesen kan træffes - tlf. 66 15 64 87 Mail: jeppesen@youmail.dk

 
BJØRNEDRÆBEREN Det lettiske folks epos Af  Andrejs Pumpurs

Gendigtet på dansk af Per Nielsen

352 sider, 250 kr, , ISBN: 978-87-92625-50-2

Bjørnedræberen

- fra folkeeventyr til nationalepos

Bjørnedræberen er et centralt værk i den lettiske identitetshistorie. I en nyere lettisk litteraturencyklopædi betegnes Bjørnedræberen ligefrem som et af den lettiske litteraturs mest exceptionelle værker.

Eposet Bjørnedræberen fra 1888 er forfatteren Andrejs Pumpurs´ personlige manifest for en national lettisk selvopfattelse og hans forklaringsmodel for det lettiske folks historiske skæbne.

Forfatteren Per Nielsen, der er cand. mag. i historie, har gendigtet det lettiske nationalepos på dansk og giver læseren en grundig indføring i værket, samt dets historie og betydning for letternes selvforståelse gennem tiderne og op til i dag.

Gendigtet på dansk af Per Nielsen

Anden reviderede og kommenterede udgave

Per Nielsen kan kontaktes på sprog-og-ide@mail.tele.dk eller tlf. 66 11 99 48.

ROCK, ROCK ROKKETAND Af  Mikkeline Gudmand-Høyer

Tekster, sange, historier og CD.

42 sider, 125 kr, , ISBN: 978-87-92625-53-3
En børnebog som lægger op til at TALE med sit barn om BARNETS hverdag, og hvis man ikke gider at tale med sit barn kan man bare holde sin kæft og væve et par kastanjevæve, der er opskrift til!
Der er noget så gammeldags som en cd med musik i bogen.
Tilgengæld er vi helt oppe på beatet med youtube videoer som bliver lavet af kreative børn "themself". Og hvem ved?... Snart kommer der måske en APP med de strikkede dukker og marsvinet Marlon.
Mikkeline kan kontaktes på: mikkelinew@gmail.com

Tel: 22 95 88 82

 

DE GRØNNE SKYGGERS LAND

Skitser, digte, haiku fra Japan af Ulla Conrad

72 sider 150 kr  ISBN: 978-87-92625-46-5

Det er en grøn og fascinerende verden i de gamle zen-haver... Interessen for japansk zen-meditation og grøn thé førte grafikeren Ulla Conrad på to længere ophold i Japan i 2004 og 2009, hvor hun boede på et zen-kloster i Okayama og den gamle bydel af Kyoto.

 Undervejs har hun tegnet og skrevet, og resultatet er digtsamlingen ”De grønne skyggers land - Skitser, digte, haiku fra Japan”. Den første del indeholder digte fra Kyotos grønne haver, den anden digte fra det 300 år gamle zen-kloster. Den tredje slutter af med udelukkende haiku - igen rammet ind af tegninger.

Ulla Conrad er grafisk designer, illustrator, kostpilot, voksenunderviser og mindfulness instruktør.

tlf. 26 20 06 73 · ullaconrad@mail.com · www.ullaconrad.com


DET ER FINT AT TÆNKE PÅ NORDSØEN af Poul Høllund Jensen

50 sider 150 kr ISBN: 978-87-92625-52-6
Bogens titel er inspireret af historien om rådsherren Nikodemus, der om natten sniger sig hen til Jesus for at stille et brændende spørgsmål. Jesus´ dybt poetiske svar om vinden, der blæser hvorhen den vil, indsættes i en kontekst hvor det konkluderes, at Det er fint at tænke på Nordsøen.

I mange af teksterne, der både omfatter kortprosastykker og egentlig lyrik, er digterjeg´et på vej: På vej mellem forstad og centrum, nutid og fortid, på vej ned i jorden eller på cykel mod gennemsnitsalderen for mænd. Hvilket rejser spørgsmålene: Er det vejen der er budskabet? Hvordan være sikker på, om centrum og udkant ligger der, hvor de plejer? Hvor ligger grænsen mellem to steder i tid eller rum?

 

STELLAS STEMME  Af Esther Langsted     

292  sider 225 kr. ISBN: 978-87-92625-48-9

Esther Langsted, der tidligere har udgivet Alle gode gaver (Forlaget Ravnerock 2010) om sin barndom som børnehjemsbarn, har nu skrevet en beretning i fiktionsform om tiden, der fulgte efter. Om sit voksenliv med ar på sjælen.

Det er en rystende og gribende historie om pigen, der i sin barndom kun mødte svigt, og som derfor har brugt det meste af sit liv på at bryde de gamle mønstre og opbygge sin selvtillid og en følelse af selvværd. Det har været en hård kamp gennem psykoser og ydmygelser, medicin og skyldfølelser. Men også med styrke og kærlighed.

Da den første psykose brød igennem, vidste Stella ikke, hvad det var:

Stemmen byder hende gå en tur.


UDEN FOR FESTEN Af Bjarne Kim Pedersen 

120 sider 155 kr. ISBN: 978-87-92625-48-9
Uden for festen følger en del af de unge fra Bøllevinger.

De er blevet lidt ældre, men drengenes liv er stadigvæk: fester, piger, druk mm.

'Shit happens' og tingene er ikke altid, som de burde være. Enhver lighed med virkelige hændelser er tilsigtet. Men de unge og alle de andre personer er forfatterens fantasi.

Arbejdet med bogen er støttet med et arbejdslegat på 100.000 kr. fra Kunstrådet.


MELLEM BROER  af  Fynske Forfattere    

77 sider 150 kr. ISBN: 978-87-92625-49-6

Antologi i forbindelse med Verdens PoesiDag               

Poesien er bestemt værd at fejre, og den har sin helt egen dag, hvor man kan gøre det!

Fynske Forfattere, en undergruppe af Dansk Forfatterforening, markerer gerne Verdens Poesidag med et arrangement af en eller anden art. I år har vi valgt at udgive en antologi. Både antologiens titel og emne er Mellem Broer, og vi har inviteret et bredt udvalg af aktive fynske digtere til at bidrag med digte. Der er masser af poesi Mellem Broer

Broer skaber geografisk sammenhæng mellem vores ø og resten af verden udenom. Den generation der kommer til orde i Mellem Broer strækker sig aldersmæssigt fra tyverne til tresserne. De skrivende i den har helt forskellige baggrunde, visioner og ambitioner og benytter sig af forskelligartede ord, men de har et fælles geografisk udgangspunkt her og nu, de er øboere midt i Danmark, lad os derfor kalde dem generation Fyn 2012

Bogen er støttet af Albani-fonden

 

I MØRKET HVILER LYSET  af  ANN MARI URWALD      

99 sider 150 kr. ISBN: 978-87-92625-45-8

Haiku- og senryudigte, ill. med tusch-haiku af forfatteren.

Med denne samling haikudigte runder forfatteren en cirkel tilbage til 1973, hvor hun debuterede i Gyldendals årlige lyrikantologi, Lyrik 73, samt bidrog til Lyrik74, 79, 82 og 94, samt op gennem 70erne og 80erne jævnligt bidrog med digte i Hvedekorn under Poul Borums redaktion. Et par digtsamlinger blev det også til.

Se også amurwald.dk

 

DE TRE GAVER Historie og historier fra Bosnien & Hercegovina af  PIA SIGMUND

Tegninger og kort: Elisabeth Rask 83 sider 175 kr. ISBN: 978-87-92625-42-7

De Tre Gaver indeholder bosniske fortællinger, sagn og digte. Hver fortælling følges af en beskrivelse af den kulturhistoriske baggrund: Hvorfor er denne fortælling opstået på dette sted? Og blevet fortalt på dette tidspunkt? Hvad er den historiske baggrund? Hvordan levede man i landet? Bogen kan læses af alle, der interesserer sig for Bosnien & Hercegovinas store skat af fortællinger og landets historie og kulturhistorie. Bogen kan bruges i dansk-, historie- og samfundsfagsundervisningen og både i temauger om indvandring til Danmark og om eventyr. Nu bor der mange mennesker med bosniske rødder i Danmark. De vil kunne finde deres fortællinger her i bogen.


SILKEVEJEN En rejse til Afghanistan gennem Silkevejen af  TAIBA SOHAILA        

130 sider 165 kr. ISBN: 978-87-92625-37-3

Taiba Sohaila: Kære dansker, denne bog er skrevet til dig, som ikke kender Afghanistan særlig godt og ikke ved så meget om landet, men som interesserer sig for det. Den er til dig, som har en forestilling om Afghanistan med krig, uro og ødelæggelser. Medierne har vist krigsbilleder og har sendt dårlige nyheder i de seneste 30 år. Men det er ikke hele Afghanistan; landet har en lang og rig forhistorie bag sig. Det er ikke retfærdigt, at Afghanistan kun bliver vist fra sin dårlige side, og at vi kun hører om ødelæggelser. Afghanistan har eksisteret i tusinder af år, og i hvert et hjørne af landet kan man finde spor af fortiden, som er værd at blive set og læst om.

Bogen er udgivet med støtte fra Danida.


NYE UMODERNE DIGTE III af INGA MOLLERUP
113 sider 150 kr. ISBN: 978-87-92625-42-4
Inga Mollerups tredje digtsamling kunne godt have heddet ”Digte i øjenhøjde”.

Det første korte afsnit KONTAKTER handler om det evige parforhold, der kan give både frustrationer og englevinger,som ofte udløser en masse ord, men også kan koges ned til få.

Afsnit 2: DYRESTYKKER/SKITSER OG VITSER, zoomer ind på dyrene i omgivelserne. Vi kommer så tæt på at vi kan høre dem snakke! Det er især fuglene der bliver taget under kærlig-humoristisk observation.

ALMANAK, afsnit 3, rummer punktnedslag af årets gang i naturen - en uudtømmelig kilde til nye sansninger.

SITUATIONER, afsnit 4, kommer i mange forskellige billeder omkring livssituationen, der bliver set både seriøst og galgenhumoristisk.


LYDEN AF SNE af LONE FINNERUP ROBINSON                       

63  sider 150 kr. ISBN: 978-87-92625-40-3
Lyden af sne kan have forskellige fremtrædelsesformer. Den kan være næsten lydløs. Den kan være dryppende. Sne knirker under vægten af fodtrin, og andre lyde bliver bare bløde, når der er sne.
Lone Finnerup Robinsons digtsamling udspringer af glæden ved vinteren. En tid, som giver plads til refleksion og åbner sindet for indtryk på en anden måde end ved forår og sommer.


NYE ORD FRA 90’ER BØRN  af  11 piger 12 – 15 år  

198 sider 165 kr. ISBN: 978-87-92625-44-1

'... Hun sidder og noterer noget på en blok. Der står en lampe henne ved hende. Lampeskærmen bukker sig ned over blokken, som ville den læse det, hun skrev ...'

1 forfatterskole, 4 lørdage, 11 piger i alderen 12 - 15 år.

Forfatternes arbejdsdisciplin har været respektindgydende, og resultatet her taler for sig selv.

Titlen på novellesamlingen er "Nye ord fra 90'er-børn".

 

AMORDFIBIE  af GITTE PARACHA THORHAUGE                       

50 sider 150 kr. ISBN: 978-87-92625-32-8

AMORDFIBIE  er min nyeste digtsamling. Jeg elsker naturen og netop menneskene og deres samspil med naturen – eller mangel på samme – har været inspirationen til mange af de digte, der findes i denne lille bog.

Lyriker Gitte Paracha Thorhauge er født 1953 i Aalborg.

Mobil. 41166878 Mail. gittethorhauge@gmail.com

SMAGEN AF JORDBÆR af JETTE SLÅEN     

102 sider 150 kr. ISBN: 978-87-92625-36-6

Omkring 2003-04 sendte jeg mine første haiku digte til Sys Matthiesen, som kvitterede med ordene

”Hvis du er nybegynder, tror jeg du kan nå langt”.

Sys var dengang og indtil sin alt for tidlige død sekretær for Dansk Forfatterforenings Haiku-gruppe/ Haikunetværk.

Min inspiration, mine øjebliksbilleder, henter jeg i den smukke og alsidige natur omkring mig og hos de mennesker jeg møder på min vej.

Jeg vil gerne dele disse billeder også med dig.

Jette Slåen kan kontaktes på mail: jette@slaaen.dk og tlf. 6160 3248

DET SENSITIVE UNIVERS af PERNILLE NEDERLAND

191 sider 175 kr. ISBN: 978-87-92625-35-9

20 procent af os er født med en disposition, som den amerikanske forskningspsykolog Elaine Aron har defineret som særlig sensitivitet eller HSP, highly sensitive persons.

Vores sanser er fintunede. Vi databehandler på fuldt tryk. Vi er født til at være flokkens spejdere, kunstnere og rådgivere. Vi er kreative, reflekterende og empatiske. Men vi overvældes hurtigt af verden.

Denne bog er en personlig vinkel på sensitiviteten – og hvad man kan stille op med den. Den indeholder interviews med seks meget forskellige, sensitive mennesker og den er et bud på, hvordan vi, som sensitive, atter får verden i vater.

butterflies.talk@gmail.com mobil 22 91 12 26

 

 

SIGØJNER DAN AF BJARNE KIM PEDERSEN

62 sider 125 kr. ISBN: 978-87-92625-34-2
I bogen følger vi den unge rumæner Dan. Han forsøger at få en tilværelse i Danmark. Hans drøm er at få et arbejde og klare sig. Men det er svært når han ofte møder afvisning, racisme og ligegyldighed. Men der findes også varme her i landet.

Bogen er skrevet som nem-bog, så den også kan læses af folk, der læser dansk langsommere og sikkert ikke er de store bogslugere.

Jeg er uddannet som socialpædagog i 1980 og var indtil 2005 i 12½ år leder af en fritids- ungdomsklub med 220 børn og unge fra 4. klasse til 18 år.

Nu er jeg mest forfatter, fortæller og free lance pædagog.

   
FRA STRANKANTEN AF IB IVAR DAHL       

104 sider 175 kr. ISBN: 978-87-92625-30-4

 Lommefilosofi, økosofi eller kulturøkosofi.

Ib Ivar Dahl, bosat på Helnæs er bådfører og forfatter. I dette essay beskriver han retrospektivt, hvordan dagliglivet som bonde og sømand førte frem til etiske overvejelser om, hvordan vi lever sammen med det andet levende, markens afgrøder, træer, fugle og fisk. De små levende fortællinger om livet på husmandsstedet, Herredsbjerg, Dreslette og senere ved strandkanten på Helnæs kædes sammen til økosofiske overvejelser. Forestillingen om en stor uberørt natur opgives og i stedet antydes en kulturøkosofi, hvor kultur og økologi er nært forbundne lokalt såvel som globalt. I bogens forord henledes opmærksomheden på at denne ligesom et tidligere essay,

Oplysninger om forfatterskabet: www.ibivardahl.dk

 
PATTEDYR I MØRKET AF EJLER NYHAVN      

150 sider 165 kr. ISBN: 978-87-92625-29-8

 Novellesamlingen “Pattedyr i mørket” er Ejler Nyhavns fjerde udgivelse, hvor han springer ud som novelleforfatter.

Novellesamlingen Pattedyr i mørket undersøger mennesket i afgørende situationer, hvor fremtiden står på spil, i virkeligheden og i fantasien. Novellesamlingen skriver sig med sin tematik ind i den såkaldte fantast-litteratur, fra Hans Egede Schacks “Phantasterne” over “J. P. Jacobsens “Niels Lyhne”, videre over Jensens “Kongens Fald”, Seebergs “Fugls Føde” osv.

RUNDT OM ENEBÆRODDE 2. redigeret udgave AF BJARNE KIM PEDERSEN

142 sider 175 kr. ISBN: 978-87-92625-31-1

Det er snart mange år siden, Bjarne Kim Pedersen første gang vandrede på Enebærodde og blev fascineret af dette stykke enestående dansk natur.

Han har fået mange henvendelser fra folk, som havde billeder eller en bid af historien. Han har mødt velvilje og hjælpsomhed på de forskellige arkiver.

Og det er en lang liste af folk, som har givet et stort eller lille bidrag til historien.De sidste 3 år har Bjarne været historiefortæller på Nordfyns Turistbureaus ture. Det er ture med hestevogn. Han har også været fortæller på vandreture og cykelture.

 

VIRVAR –Strøtanker på et lærred af Mikkel Bork Petersen                

Bogen er på 76 sider 150 kr. ISBN: 978-87-92625-28-1

`VIRVAR – Strøtanker på et lærred` er den 26-årige Mikkel Bork Petersens første udgivelse.

Som lille troede jeg, at verden var til for mig, men jeg blev hurtigt klogere og glemte alt om barndommens magiske forestillinger. Den her digtsamling er ikke skrevet som et svar eller en universal sandhed, men snarere……..

Mikkel Bork Petersen kan kontaktes på mbsartre33@gmail.comTlf.: 52195157 

 

BLADE I VINDEN  HAIKU-ANTOLOGI

af dansk forfatterforenings haikugruppe Antologien er på 110 sider 150 kr. ISBN: 978-87-92625-27-4

Bogen præsenteres den 02. april på Hald Hovedgård i forbindelse med Dansk Forfatterforenings kursus Lyrisk Landskab II. Senere vil den blive præsenteret i København og på Fyn.

Der er nu gået 10 år, siden Dansk Forfatterforenings Haikugruppe/netværk opstod. Denne antologi skal ses som en markering af dette jubilæum.

Redaktionen: Bo Lille, Benny Pedersen og Bjarne Kim Pedersen

 

BOWIE – tilsæt vand og rør                 

Bogen er på 128 sider 165 kr.  ISBN: 978-87-92625-23-6

David Bowie er ikke til at sætte i bås. Hverken i en bestemt periode, genre eller stil - bortset fra god stil.
Hans tilnavn Kamæleonen dækker det bedst.  Han har med en umenneskelig skarp sans for detalje, kvalitet og timing konstant ændret både sit udseende og sit musikalske udtryk, uden at give afkald på essensen af Bowie: Kvalitet.

Bogen er en hyldest til en tidløs stjerne på musikhimlen, hvis sange, karriere og liv mange har forsøgt at analysere.

En flok forfattere fik hver især udleveret et Bowie-album til inspiration og som forlæg. 

http://www.facebook.com/group.php?v=info&ref=mf&gid=228716458558#!/bowiebogen

 

 

I DET FRI af IDA HAMRE                      

Bogen er på 116 sider 150 kr.  ISBN: 978-87-92625-25-0

Digtene er inspirerede af klassisk japansk haikudigtning som danner klangbund for de ialt  55 korte og lange, bundne og ubundne, digte der henter motiver fra natur og eksistens.

 Ole Bundgaard har stået for omslag, layout og sats.

 

FRA KARLIS TIL CARLO af CARLO NICOLODI     

Bogen er på 96 sider 100 kr.  ISBN: 978-87-92625-18-2

I mellemkrigstiden førte kunstsproget esperanto Carlos far og mor sammen. Carlos mor var fra Letland og havde på en dannelsesrejse til Italien forelsket sig i Carlos far….

Carlo har skrevet sine memoirer på sit andet modersmål, italiensk. Natalie og Per Nielsen har oversat Carlos erindringer til dansk, redigeret teksten og tilføjet noterne.

Den 7. februar i år døde Carlo Nicolodi kun 70 år gammel, men han nåede lige akkurat at se det første færdige eksemplar af sin bog.

ALTING STARTER HER af RIKKE OBERLIN FLARUP

Bogen er på 54 sider 150 kr.  ISBN: 978-87-92625-21-2
Debutsamlingen ’Alting starter her’ er skrevet af 29-årige Rikke Oberlin Flarup. Samlingen, der er blevet til i løbet af efteråret 2010, består af en række finurlige og koncise kommentarer, sjove indfald og tanker omkring hverdagens poesi og absurditeter. 

Samlingen bæres af en stor portion tør humor og selvironi, en ærlighed og et let og enkelt sprog. Bag den lette og humoristiske tone findes dog en hungren efter kærlighed, en længsel og en søgen efter noget ubestemt.

Rikke Oberlin Flarup kan kontaktes på roflarup@gmail.com Tlf.: 22427230
Hun blogger desuden på: http://ruivasroedhaaret.blogspot.com

 

JULIUS DEN BEREJSTE NISSE af MICHAEL O. JØRGENSEN

59 sider koster 150 kr. ISBN: 978-87-92625-22-9

Globetrotter og naturvejleder Michael O. Jørgensen har haft Fritidshjemmet Bakkehusets drillenisse med rundt i verden. Det startede en dag hvor Julius så sit snit til at hoppe ned i Michaels rejsetaske.

Siden har Julius været med Michael i mange spændende lande, blandt andet Finland, hvor han så bjørne og ulve.

Bogen er opstået via et samarbejde imellem Fritidshjemmet Bakkehuset på Amager og Michael O. Jørgensen.

Michael O. Jørgensen, født 1963. Opvokset på Amager men har via sit arbejde boet og arbejdet mange steder i Danmark.

E-mail: moj@biozooinformation.eu , www.biozooinformation.eu

 
HISTORIEBAZAREN DET DOBBELTE TRÆ

Tyrkiske fortællinger og historie af Pia Sigmund      

88 sider koster 195 kr. ISBN: 978-87-92625-02-1
Indeholder tyrkiske fortællinger, myter og sagn fra de ældste tider og op til vore dage. Hver fortælling i bogen følges

af en beskrivelse af den kulturhistoriske baggrund: Tyrkiet, om indvandring og om eventyr.

Pia Sigmund Fortæller og forfatter piasigmund@mail.dk Hjemmeside: www.piasigmund.dk

 

AAGE OG ELSE AF. JØRGEN HOFLAND

158 sider koster 165,- kr  ISBN: 978-87-92625-19-9

Romanen "Aage og Else" starter i København på et børnehjem, videre til Jylland, hvor han får kontakt med sin far, nogle dramatiske begivenheder sender ham til Sverige som flygtning. Her rejser han rundt indtil han ender hos Den danske Brigade.

Aage vender tilbage i Danmark.

Det meste foregår under besættelsen, og tyskerne eller tyskernes danske håndlangere  er modspillerne.

Forfatteren er født i København i 1925. 

 
DER LIGGER EN MAND PÅ MIN DØRMÅTTE af MIREILLE STÆRK

Bogen er på 57  sider 150 kr.  ISBN: 978-87-92625-15-1

Der ligger en mand på min dørmåtte er en beretning om det at føle sig anderledes, i provinsen, i parforholdet, i storbyen og ikke mindst i seksualiteten. Det narrative forløb i samlingen beskriver en udvikling, eller en proces hos digterjeget, hvor ’manden på dørmåtten’ fungerer som katalysator for processen.

Mireille Stærk kan kontaktes på tlf. +45 30507451,

e-mail: mireillestaerk@hotmail.com

 

NYE UMODERNE DIGTE af INGA MOLLERUP

Bogen er på 122  sider 150 kr.  ISBN: 978-87-92625-16-8

Udkommer 06. december

Inga Mollerups anden digtsamling. Iagttagelser og funderinger fra et ganske bestemt sted i livet og i sproget, berettet med humor og kant i indbyrdes meget forskellige, mest ganske korte, tekster:

”STEDER” set fra ofte spidse vinkler,, ”STADIER”, om at ældes og finde sig tilrette med det. ”FORLØB” om året i naturen, ”DYRELIV” - humoristiske afstikkere til dyrenes parallelverden.Inga Mollerup kan kontaktes på tlf. 66 11 41 31

 

 

NYE UMODERNE DIGTE af INGA MOLLERUP

Bogen er på 122  sider 150 kr.  ISBN: 978-87-92625-16-8

Udkommer 06. december

Inga Mollerups anden digtsamling. Iagttagelser og funderinger fra et ganske bestemt sted i livet og i sproget, berettet med humor og kant i indbyrdes meget forskellige, mest ganske korte, tekster:

STEDER” set fra ofte spidse vinkler,, ”STADIER”, om at ældes og finde sig tilrette med det. ”FORLØB” om året i naturen, ”DYRELIV” - humoristiske afstikkere til dyrenes parallelverden.Inga Mollerup kan kontaktes på tlf. 66 11 41 31

 

LAKONISK FORVIRRET af SUNE REITZ                   

Bogen er på  68 sider 150  kr. ISBN: 978-87-92625-13-7

Debutsamlingen ”Lakonisk Forvirret” er en samling digte, som på en gang er forvirrende tanker, opstået fra digterens side, og samtidig også en lyrisk gang fra nul til udgivelse. Samlingen indeholder hverdagselementer, abstraktioner, aforismer og andre mærkværdigheder, og den er skrevet i en tone, som skiftevis er lettere humoristisk, delvis kærlig, og ikke mindst sarkastisk.

http://www.sunereitz.dk

 

Alle gode gaver… af ESTHER LANGSTED              

Bogen er på 145 sider 200  kr. ISBN: 978-87-92625-14-4

Bogen strækker sig over de første 20 år af Esthers liv, og delt op i fire hoveddele.

1.    del Min familie

2.    del Barndommen

3.    del På børnehjem

4.    del Ud at tjene

Esther kan kontaktes på tlf. 23265707


PIRATFISKERNE Af BJARNE KIM PEDERSEN          

Bogen er på  55 sider 125 kr. ISBN: 978-87-92625-09-0

Piratfiskerne er  en let-læst bog for store børn og unge.

Scenen er her 4 søskende. Deres islandske fårehund og familien.

De tre fisker, og den fjerde læser og skriver sms'er.

Ulovlige garn er et højeksplosivt emne. Konflikten mellem lystfiskere og en form for fritidsfiskere, der fisker uden mærker på deres garn og ofte sælger fangsten på arbejdspladser og andre steder.

 

 

32 DIAS FRA PROVINSEN og en kortfilm Af LONE KRAMER   

Bogen er på  71 sider 150 kr.  ISBN: 978-87-92625-12-0

En segmentanalyse på nettet, der mente at kunne forudsige indkøbsmønstre ud fra bopælen og inddele danskerne i 32 forskellige typer.

Det inspirerede Lone Kramer til øjebliksbillederne af tilfældige danskere i provinsen, en almindelig augustdag. Glimt af levet liv fra eksistentielle dilemmaer til stille hverdagsliv.  

 

 

ILDMAGEREN  Af KENNETH SKIPPER

Bogen er på 137 sider 165 kr.  ISBN: 978-87-92625-06-9

Ildmageren er historien om 12-årige Nikolaj, der er træt af sine stressede

forældre og deres planer om at holde jul i Spanien. I opgøret med deres

egoisme må Nikolaj pludselig se sig fanget i vikingetiden. Her bliver hans

trængsler med utålelige klassekammerater og forældrene en kamp for

overhovedet at overleve blandt krigere og trolde, der alle sammen vil have

fingre i ham.


INDBILDT SAMTALE Af INGE-HELENE FLY

Bogen er på  36 sider 150 kr.  ISBN: 978-87-92625-08-3

Indbildt samtale er titlen på digtsamlingen, hvor det overordnede tema er modsætningen mellem det reelle og det indbildte. Samlingen er delt ind i tre afsnit, der på forskellig måde gennemspiller det overordnede tema.
Se mere om Inge-Helene Fly: http://www.ingehelenefly.dk

 

 

Ravnerock har indledt et samarbejde med svenske Bokbandet

Nyhed fra BOKBANDET poeter læser egen poesi på CD 150 kr

Replica Archipelago Bue Nordström tekst

Dag Rosenqvist musik & ljud

Janne Korsager Solvang sang

 


DEN HEMMELIGE PROTOKOL og de baltiske landes skæbne.

Af PER NIELSEN          

Bogen er på  84  sider 100 kr.  ISBN: 978-87-92625-05-2

Per Nielsen ( f. 1955), der er cand. mag. i Historie og en kender af de baltiske forhold, giver i bogen en grundig redegørelse for den hemmelige aftale, der i 1939 blev indgået mellem Nazityskland og Sovjetunionen, og som bl.a. blev skæbnesvanger for de tre selvstændige baltiske lande Estland, Letland og Litauen.

 

 

Begær, Mord og Gud 10 litterære hyldester til Nick Cave

Bogen er på 258 sider 165 kr. ISBN: 978-87-89929-99-6

I sommeren 09 samlede forfatteren og bloggeren Martin Dan Rasmussen og musikeren Jonas Søndberg Jensen et broget hold af københavnske digtere, forfattere og skribenter fra undergrunden og tildelte dem hver især et album begået af musikeren, forfatteren og legenden Nick Cave. Den australske mørkemand, der i snart mere end 30 år har betaget, intimideret og forført sit publikum med sin musik, litteratur og ikke mindst sangskrivning.


GRIB GLÆDEN I GRINET 29 Udsagn om grinet Af MARIANE BECH

Bogen er på 48 sider 150 kr. ISBN: 978-87-92625-04-5

Bogen indeholder 29 digte eller Udsagn om grinet.

Udsagnene er skabt midt i en krisetid eller på trods af en krisetid! Vi skal ikke lade os kue af krisetidens begrænsninger.

Mariane Bech bor i Vallensbæk og arbejder som uddannelsesvejleder for unge i Glostrup Kommune og som coach.


PILGRIM Af MICHAEL O. JØRGENSENEN

Bogen er på 53 sider 139 kr. ISBN: 978-87-92625-03-8

Arbejdet med dyr, natur og lokalbefolkninger i mange lande blandt andet mange steder i Afrika og Latinamerika og på Balkan. Dels som rejseleder og dels på projekter. Er uddannet dyretekniker.

Digtene tager udgangspunkt i oplevelser og møder med dyr, mennesker og naturen.

 


117 ZOOLOGISKE SENRYU Af PIA VALENTIN LORENTZEN

Bogen er på 122 sider 150 kr. ISBN: 978-87-92625-01-4

Målet med denne digtsamling er at få folk til at tænke lidt over de mange sproglige vendinger, vi bruger i det daglige, som på en eller anden måde har med dyr at gøre – og som måske siger mere om os mennesker end om dyr. Samtidig vil jeg gerne underholde læserne og få dem til at trække lidt på smilebåndet. Senryu-formen er udelukkende valgt, fordi den er så spændende at arbejde med.” - siger Pia Valentin Lorentzen.

 

NOGLE TING/ om inventar og transport Af IRMELIN H.C. Prehn

Bogen er på 90 sider 165 kr. ISBN: 978-87-92625-00-7

Hendes debut ”NOGLE TING/ om inventar og transport” er en samling digte, der leger med en blanding af hverdagselementer, abstraktioner og andre mærkværdigheder. Bogen er skrevet i en tone, der er skiftevis sart, arrig og humoristisk og indeholder både cykelhjelme, forstads-stemninger, IKEA-møbler, kønsspørgsmål og fugle.

 

UMODERNE DIGTE 2010 Af INGA MOLLERUP

Bogen er på 122 sider 150 kr. ISBN: 978-87-89929-96-5

Den 11. marts, på sin 78-års fødselsdag, debuterer Inga Mollerup med "Umoderne digte 2010" på forlaget Ravnerock.

Jeg tænkte i første omgang på titlen Rids og Ridser, siger hun, for det er jo netop rids, men tegnet med ord. Ridser ville samtidigt antyde, at man får og giver nogen ridser i tidens løb. Men det blev altså Umoderne digte 2010. Ordet signalerer, at jeg godt ved, at nogle af de tidligste faktisk er ganske naive; men er taget med alligevel, for det var også mig.

 

GAMMELTOTS LANGE VEJ TIL SIT NYE HJEM Af RAIMOND NIELSEN

Bogen er på 134 sider A4 200 kr. ISBN: 978-87-89929-98-9

Gammeltotbogen følger en nisse, som ikke har relationer til juletiden.

I bogen følges den "unge" nisse, som bortvises fra sit hidtidige hjem på en gård i Svanninge Bakker. Han beslutter nu at ville søge sin lykke på de fynske veje.


LÆRKEN DEN GULGRÅ Af KENNETH SKIPPER

Bogen er på 53 sider 150 kr. ISBN: 978-87-89929-97-2

Med hverdagens billeder som inspiration har Kenneth Skipper skrevet digtsamlingen Lærken den gulgrå. Digtsamlingen er en skæv kommentar til en tid med afrikanske pirater som fiktionsgjort virkelighed i bedste sendetid.

 

 

BØLLEVINGER af BJARNE KIM PEDERSEN

Bogen er på 123 sider 150 kr. ISBN: 978-87-89929-94-1

En letlæs-bog for unge

Bøllevinger er en historie om drenge og deres knallerter. Den starter en aften hvor 15-årige Jens kommer fuld hjem. I stedet for at få dagevis af skæld ud, får de fat i hans fars gamle knallert, en 2-gears Puch.

Jens og et par kammerater laver knallertklubben 'Bøllevingerne', ”pigerne skulle lige vide, så ville de skrige af grin.”

 


RABIES af LEIF ACHTON-LYNEGAARD

Bogen er på 116 sider 165 kr. ISBN: 978-87-89929-88-0

Rabies er en samling noveller om et samfund som er blevet bidt af en gal hund. Et samfund der opererer med X faktorer – X tremer –X tatiske tilstande og hurtig X it.

 

 

THORØDRENGE af TONY FROM PETERSEN

Bogen er på 148 sider 150 kr. ISBN: 978-87-89929-83-5

En socialdokumentarisk skildring af en drengetid i en københavnsk arbejderfamilie midt i halvtredserne.

Men samtidig også en skildring af Københavns Kommunelærerforenings ”Svagbørnskoloni” Thorøgård, indbegrebet af masser af frisk luft, god nærende mad og ikke mindst et omsorgsfuldt stampersonale samt velmenende pædagoger, (det kunne vi drenge nok ikke altid se dengang).

 


TING MAN KAN SIGE I STEDET FOR ”jeg elsker dig” af MICHAEL DYST

Bogen er på 98 sider 150 kr. ISBN: 978-87-89929-93-4
Mange har stået i en situation hvor ordene ”jeg elsker dig” har virket som en logisk replik. For nogle har den måske givet en dårlig smag i munden bagefter, som en kliché-kage med automatisk glasur man aldrig burde have spist.

For når det er sagt så mange gange før, bliver det for let at sige.

 

ORD OG SKITSER FRA MANI af IB IVAR DAHL og DIMITRIS RAFTELIS

Bogen er på 49 sider 150 kr. ISBN 978-87-89929-91-0

Korte poetiske tekster på tre sprog: dansk engelsk og græsk med pennetegninger fra den bjergrige halvø Mani, Peloponnes i Grækenland.


 

BANDIT af MARTIN JOHANNES NORDKVIST

Bogen er på 199 sider175 kr. ISBN: 978-87-89929-89-7

Ungdomsbogen ’Bandit’ fortæller, hvad der sker, når Mads forelsker sig i Mathias i stedet for i Marie. Det er en sjov og varm roman, der lægger op til debat.

Bandit’ er Martin Johannes Nordkvists debutroman.


 

at jeg turde af HANNE SKYTTE

Bogen er på 158 sider, 54 billeder 175 kr. ISBN: 978-87-89929-86-6

En beretning om en enlig mor, der sammen med sin dengang

13-årige datter forlod et vellønnet job som bankbestyrer

i Danmark, solgte hus og brændte alle broer bag sig.

5½ år som fremmedarbejder og turistfører i en helt ny kultur

og en helt ny fauna.

 


HISTORIEN OM DE TO SKOVMUS af FINN JEPPESEN ill. Stig Kristensen

Bogen er på 70 sider 150 kr. ISBN: 978-87-89929-84-2

Finn Jeppesen debuterede i 2003 med digtsamlingen Evigt, men hans rejse gennem det lyriske landskab startede allerede i slutningen af firserne. Det er siden blevet til to digtsamlinger mere, nemlig Nyt lys (2004) og Solsortens bad (2007). Sidstnævnte er skrevet i den gamle japanske digttradition Haiku.

 

NOVEMBERSOL AF JØRGEN HOFLAND

Bogen er på 159 sider 150 kr. ISBN: 978-87-89929-67-5

Romanen "Novembersol" foregår i det nordlige Vendsyssel, hvor herregården "Søgård" ligger. Hovedpersonen, en ung københavnerstudent, "strander" hér, hvor han får arbejde i herregårdens roemarker.
Tidspunktet er sommeren 1944, og den unge mand kommer i kontakt med den stedlige modstandsbevægelse. Han får både venner og fjender, og kampen mod tyskerne ender ikke lige heldigt hver gang.
 

 

JEG LIMER MIN KINESISKE VASE AF LARS HOLBROE og KARSTEN BJARNHOLT

Bogen er på 72 sider 65 kr. ISBN: 978-87-89929-82-8

er en retrospektiv bog på 72 sider. Lars Holbroe har valgt 20 tegninger fra de sidste 25 år – og Karsten Bjarnholt har udvalgt 20 digte fra 40 års produktion i digtsamlinger, tidsskrifter og aviser.


 

HAVFRUERNE FRA ÆBELØ AF EDITH BERGHOLT

Bogen er på 105 sider 150 kr. ISBN: 978-87-89929-02-6

Det hele startede, da Bogense i begyndelsen af 1990’erne for fuld udblæsning blev markedsført som "Havfruernes By".
Dengang lovede Edith, at hun ville skrive en børnebog om havfruerne.
Der var dog et godt stykke fra ”Kroen i Halk” - barndomserindringer fra Sønderjylland, til et eventyr om havfruer.


OVERHALING AF BJARNE KIM PEDERSEN

Bogen er på 126 sider 150 kr. ISBN: 978-87-89929-26-2

Trafiktekster som SMS digte/ twit-digte i haikuform

 

firs af de jyske

på den lange lige vej

går lidt stærkere

 


FLERE NYHEDER FRA KÆRLIGHEDSLAND AF MARTIN DAN

Bogen er på 121 sider 175 kr. ISBN: 978-87-89929-71-2

Var det ikke Nietzsche der sagde; Kunsten skal frelse os fra virkeligheden? Her tager jeg så og bygger et tema mere på – kunst og kærlighed skal frelse os fra virkeligheden.

Nogle vil kalde det barnligt og naivt, at skrive en hel digtsamling, hvor kærlighed er hovedtema. Andre vil måske få bekræftet en fordom i, at digte/lyrik kun handler om lyserøde billeder og kærlighed.


 


AGERNÆSKANALEN Et Vikingetidsanlæg AF

JØRGEN SVENSTRUP & IB IVAR DAHL

Bogen er på 47 sider 80 kr. ISBN: 978-87-89929-81-1

Agernæskanalen. Et vikingetidsanlæg?Den 3. december udsender Forlaget Ravnerock en ny bog i serien Hvidbjørns Rejser af forfatterne Jørgen Svenstrup og Ib Ivar Dahl med titlen: Agernæskanalen. Et vikingetidsanlæg? Bogen fortæller om en gammel kanal på lokaliteten Vejle Grave, som er en strandsø mellem Agernæs og Fyn på det smalle sted, hvor vejen fører ud til Agernæs og Helnæs.

 

 

BYENS SKYGGE AF ANNA VINCENTZ

Bogen er på 73 sider 150 kr. ISBN: 978-87-89929-75-0

Byens Skygge minder os om den skønhed der gemmer sig i Københavns dystre sidegader og baggårde. Digtsamlingen udtrykker en længsel mod noget nyt og bedre (langt fra Københavns materialisme og en verden hvor selv kærlighed er til salg), en følelse af at være anderledes og måske endda forkert, som de fleste kan relatere til, selv i dens mest ekstreme form.

 

TILPAS UTILPASSET AF CLAUS HØXBROE

Bogen er på 68 sider 150 kr. ISBN: 978-87-89929-79-9

Med Tilpas utilpasset træder Claus Høxbroe ud fra mørket i sidegaden og stiller sig midt på vejen. Her står han og ser en verden, han både elsker og hader.
Det er en verden, der kan gøre ondt på nogen. Det kan gøre ondt, hvis man inderst inde godt ved, at man keder sig. Hvis man tænker mere på penge end sex, og savner dengang, hvor samtalen var vigtigere end samtalekøkkenet.NISSENS VIDE VERDEN AF KIRSTEN SVENSTRUP

 Bogen er på 62 sider 175 kr. ISBN: 978-87-89929-80-4

 ”Nissens vide verden”, er titlen på den bog, som billedkunstner Kirsten Svenstrup har skrevet og illustreret.

Den fortæller i tekst og billeder om, hvad der findes i verden, som vi alle længes efter at se og sanse.

Bogen er rigt illustreret med 26 håndkolorerede grafiske tryk af forfatteren.

I kort og poetisk form fortæller den om livets og verdens mangfoldighed.

 

FEMTIFIRE DIGTE AF BENNY PEDERSEN

Bogen er på 62 sider 150 kr. ISBN: 978-87-89929-77-4

For 15 år siden udsendte digteren Benny Pedersen samlingen "Køretur på en imaginær scooter". I mellemtiden er scooteren blevet en ganske virkelig Vespa Gran Tourismo, som digteren bl.a bruger til lange rejser i Europa. Det er der kommet denne samling rejsedigte ud af."

 

 

MORE NOTES FROM LOVELAND AF MARTIN DAN

Bogen er på 114 sider 175 kr. ISBN: 978-87-89929-69-9

 

RUNDT OM ENEBÆRODDE AF BJARNE KIM PEDERSEN

Bogen er på 132 sider 175 kr. ISBN: 978-87-89929-61-3

Det er snart mange år siden, Bjarne Kim Pedersen første gang vandrede på Enebærodde og blev fascineret af dette stykke enestående dansk natur.

For 25 år siden fik han ideen til en historisk bog om Odden, men dengang blev det til digtsamlingen Odden & Fjorden


 

EOWAIDARAMA AF MICHAEL DYST

Bogen er på 49 sider 150 kr. ISBN: 978-87-89929-65-1

Myte med savtakkede rødder i virkeligheden

På vej ind (eller ud) af Helvede plukker Dante William Blakes syge rose og beslutter sig for at blive klovn i et omrejsende cirkus uden destination. Sådan kunne man sagtens beskrive min nye digtsamling "Eowaidarama- en myte om musens magt".

 

 

JUDITH MIN ELSKEDE af JØRGEN HOFLAND

Bogen er på 147 sider. Pris 150,- ISBN:978-87-89929-63-7

Judith, min elskede foregår i det københavnske skolemiljø. Handlingen strækker sig over tiden fra 30erne, hvor slag med spanskrør var tilladt i skolen, og til forsøget på hævn over den sadistiske gymnastiklærer Mønnicke mange år senere.
Der er indgående skildringer af livet på de tre skoler i Københavns yderdistrikt, skildringer af elever og lærere, ånden på skolerne osv. I hovedpersonens, den unge lærer Gert Breidahls liv, indgår en del spændende kærlighedseventyr.


HUSET MED DE GRØNNE ØJENBRYN af VIBEKE TROKMAR

Bogen er på 112 sider. Pris 180,- ISBN:978-87-89929-57-6

 Huset med de grønne øjenbryn er Vibeke Trokmars 3. roman.

Romanen består af erindringsskitser, hvor det i første og sidste afsnit er huset selv der fortæller,

mens de øvrige kapitler beskriver hvert rum for sig med nogle af de henholdsvis glædelige, dramatiske og tragiske hændelser, der er foregået netop der.

 

 

Solsorten er en skrigende lort ved daggry af Claus Høxbroe

64 sider 150 kr. ISBN: 978-87-89929-55-2

Claus Høxbroe udgav i 2006 digtsamlingen ”Hylet fra gaden” og i 2007 det anmelderroste spoken word album ”Sluk lyset”.Solsorten bevæger sig i mørket. Stenbroen, lyskurve, baggårde, det er dér, den hører hjemme. Med fadøl i kroppen og en puls, der følger byens, tager solsorten sine læsere med ned i skidtet.

 

101 årstidsHAIKU af bentole Bogen er på 136 sider,

140,-  ISBN: 978-87-69929-51-4

Bent-Ole Christensen f. 1955, Odense, har altid været fascineret af østens kultur. Allerede som barn legede han samuraikriger på plænerne i Højstrupparken, (60’ernes svar på Vollsmose). Han har senere rejst og opholdt sig i længere perioder i Kina og Hong Kong. I 2001 var han i forbindelse med sit arbejde som socialpædagog på Otterupgården og i samarbejde med Tadao Chiba fra Dansk Japansk Folkehøjskole i Japan, hvor han var på turne med et rockband, bestående af udviklingshæmmede.
Haikuformen er fantastisk velegnet til at skildre dette paradoks, den er samtidig med at være enkel også kompliceret, dyb men også simpel. Samtidig giver den plads til leg og humor, og den passer fint ind i tiden, hvor livet er lige nu og her – og må ikke tage for lang tid.

Et haiku skildrer gerne åbent en begivenhed/et fænomen uden at analysere og lukke med en entydig fortolkning.

 

 

 

I SKRIVENDE AFGRUND af JESPER B KORNDAL

Bogen er på 58 sider

130,- ISBN: 978-87-89929-53-8

Jesper B. Korndal (1981) startede med at skrive seriøst i 2001 under en rejse i Brasilien, og er ikke stoppet siden. Han havde tidligere leget med ordet men det var Brasilien der kickstartede ham for alvor.

Bogen ”I skrivende afgrund” er resultatet af det sidste års skriverier og smagen på ordet.


 

 

BLADENE DRYPPER AF MONA LARSEN

Bogen er på 71 sider, 136,- ISBN: 978-87-89929-47-7

Mona Larsen, f. 1948, Kbh., er for længst anerkendt som een af Danmarks førende jazzsangerinder.

Hvad de færreste nok ved er, at Mona har skrevet lyrik så længe hun har kunnet holde på en blyant..


 


Ib Ivar Dahl og Jørgen Svenstrup – Flydespærring eller bro (2005)

48 sider, foto og illustrationer af forfatterne 98,00 kr. ISBN: 87-89929-46-2

En beretning om et marinarkæologisk forsøg de to forfattere har gennemført omkring den såkaldte flydespærring ved Nørrefjorden i Hælnæs Bugten. Det de har fundet er nærmere spor efter en 1000 år gammel bro.

 

Anne-Katrine Overgaard Jensen – Historier fra Anne-Katrine  (2005)

48 sider, illustrationer af forfatteren 98,00 kr. ISBN: 87-89929-44-6

Historier skrevet af den 13-årige Anne-Katrine ”Hendes sprog er, alderen taget i betragtning, velformuleret. Børn, fra 10 år, kan udover at læse nogle gode historier, hente inspiration og lyst til selv at skrive.....” Lektørudtalelse

 

Jørgen Lindgreen – Farmors Hus  (2005)

122 sider168,00 kr. ISBN: 87-89929-50-0

En cycklus af barndomsfortællinger fra 1940'erne og 50'erne. Små minatureverdener, gode at læse og læse op. 'Besættelsestidens livsbetingelser for den almindelige befolkning spiller en stor rolle i beretningerne, og der er skarpe og kærlige billeder fra dybet af folkesjælen, når der drikkes erstatningskaffe med en sukkerknald i farmors køkken.

 

Leif Lynegaard – Maskespiller  (2005)

68 sider, digte 136,00 kr. ISBN: 87-89929-54-3

En digt satire per vers. Dr. Jakel – Iagttagelser. Mester Hide – Bekendelser og Symbiose – Dr. Jakel og Mester Hide.

 

 

Lars Troels Møller – Skyggernes lys  (2005)

56 sider, digte136,00 kr. ISBN: 87-89929-48-9

Poesigalleri af den 20 årige debutant, digtene indgik i Vollsmosesymfoniet som Lars var med til at lave mens han gik på Mulernes Legatskole. Vollsmosesymfonien findes på CD.

 

Bjarne Kim Pedersen – Moden  (2005)

60 sider, illustreret med fotografik af forfatteren

136,00 kr. ISBN: 87-89929-33-0

Erotiske digte. 'Moden som i moden sex mellem moden kvinde og moden mand. Men også moden som i den kommercielle verdens genbrug af tidligere tiders trends og kreativitet, der sæson efter sæson får fashion-freaks til at gispe og sukke og skrige: Hvor genialt! Hvor Unikt! Hvor innovativt! Men hvor farligt og nymodens er det – nærværet? - Det værste, der kunne ske, er at blive et varmt, helt og rummeligt menneske med større overskud og fornyet appetit på livet – efter år med den nemme, depressive og hårdere pornosex, der skærmede for den lige vej til ægtheden i livet: For det giver ”Moden” fra sig: Livshlæde, livsappetit – livsliderlighed! ”Moden” - må vi håbe, det bliver en bestseller – er den oplagte julegave fra manden til kvinden, der elsker hinanden – modent. Læs den – dyrk det! Uhm...!' K-L

 

Vibeke Trokmar – Farlig Sejlads  (2005)

396 sider, omslag Elin Neumann efter maleriet Deep Blue

199,00 kr. ISBN: 87-89929-40-3

Romanen FARLIG SEJLADS, er en fortælling om 'det pokkers liv' for to familier i årene 1969 – 1985. Et liv med både trængsler, glæder – og livsfarlige situationer. Personerne fremstår levende igennem hele bogen, der er båret oppe af en underliggende humor og erotisk musikalitet. Farlig Sejlads rammer samme tidsperiode som Krøniken tager hul på lige efter jul.

 

Inger Albertsen, Marlene Olsen, Margit Sejr Bagger, Benthe Østrup Madsen, Netka Bach og Vibeke Trokmar – Vi er her endnu  (2005)

252 sider, illustreret med papirklip af Netka Bach

180,00 kr. ISBN: 87-89929-52-7


Bjarne Kim Pedersen: Drengerøve (2005)

127 sider. Pris 150,00 kr.

ISBN: 87-89929-07-1. 15 historier om drenge og drenges verden, har indtil nu solgt over 600 eks.

 

Ib Ivar Dahl: Friluftslivet og Økokulturen (2004)

82 sider illustreret af Forfatteren. Pris 168,00 kr

ISBN: 87-89929-35-7

 

Ib Ivar Dahl: Vers ved vand (2004)

56 sider illustreret af Forfatteren. Pris 128,00 kr

ISBN: 87-89929-31-4

 

Leif Lynegaard: Leif Den Lykkelige (2004)

72 sider. Pris 128,00 kr

ISBN: 87-89929-27-6

 

Vibeke Trokmar: Urdrift (2004) Erotiske Digte

72 sider illustreret af Sune Tellström. Pris 128,00 kr

ISBN: 87-89929-29-2

 

Bjarne Kim Pedersen: 24 dage til jul og lidt mere (2003) Digte

60 sider illustreret af Henrik Larsen. Pris 75,00 kr

ISBN: 87-89929-23-3 læs omtale www.sentura.dk


Børn i Otterup: Historier på tværs i Otterup. (2003).

Historier og digte skrevet af store børn og unge (4. klasse til 10. klassetrin) i forbindelse med DEN GODE HISTORIE

187 sider. Pris 125,00 kr. ISBN: 87-89929-21-7

 

Vibeke Trokmar: Smut og Valde (2003)

Historier om 2 originaler fra Christianshavn

53 sider illustreret af Ignacio Pêna. Pris 75,00 kr.

ISBN: 87-89929-19-5


Leif Lynegaard: Med modvinden i ryggen (2002) Digte

Forfatterens debutdigte.

73 sider Pris 120,00 kr. ISBN: 87-89929-17-9

 

Bjarne Kim Pedersen: Aktindsigt (2002) Digte oversat til russisk af Viktor Omkvist.

93 sider dansk/russisk. Pris 100,00 kr.

 

ISBN: 87-89929-09-8


 

 

Bjarne Kim Pedersen: Og verden trænger sig på. (2002) digte for unge og deres forældre.

102 sider illustreret af Troels Bjerregaard Pedersen.

Pris 150,00 kr. ISBN: 87-89929-15-2

 


Thomas Landtved-Holm: Hønsegrisens Tipfætter (2002)

Skøre og fantastiske historier skrevet for børn af en dreng på 13. år.

56 sider pris 100,00 kr. ISBN: 87-89929-13-6


Bjarne Kim Pedersen: Aktindsigt (2001) Digte som er tekstdelen til Artperformance som også omfatter fotos af den hollandske fotograf Eddy van Wessel. Med bogen følger også en CD med lyddelen til forestillingen. Digtene findes også i dansk/russisk udgave.

40 sider inkl. CD, pris 150,00 kr. ISBN: 87-89929-03-9

læs mere www.tjetjenien.dk


Claus Damsbo Pedersen: En julehistorie i 24 dele (2001)

Julehistorier for børn skrevet af den 15 årige forfatter.

103 sider. Pris 100,00 ISBN: 87-89929-05-5


Christina Aaboe og Ebba Møller: Smedens Søn (2000)

Historisk Ungdomsroman.

216 sider. Pris 175,00 kr. ISBN: 87-89929-36-5


Ole Traun Larsen og Birgitte Bjerregaard Nielsen: Psykisk Syg og Isoleret (2000) Fagbog

84 sider. Pris 50,00 kr. ISBN: 87-89929-38-1

 

Bjarne Kim Pedersen: Odden & Fjorden (2000) Digte

Naturdigte inspireret af Enebærodde og Odense Fjord. Digtene indgår også i Naturgalleriet hvor digte og fotos af Birgitte Bjerregaard Nielsen bliver præsenteret på 21 store staffelier midt i naturen.

55 sider. Pris 75,00 kr. ISBN: 87-89929-15-2

 

Bjarne Kim Pedersen: Den hængte ørn. (1999). Digte og andre tekster om krigene på Balkan.

Nogle af digtene er oversat til serbo/kroatisk/bosnisk og har været bragt i radio Zagreb og været brugt i den bosniske kulturuge i Odense 2003.

186 sider. Pris 200,00 kr. ISBN: 87-89929-20-9


Bjarne Kim Pedersen: Den Græske Hede (1999)

Erotiske digte. Tidens kvinder skrev:Bjarne Kim Pedersen har skrevet en samling sødmefyldte erotiske digte...

100 sider. Illustreret med erotiske tegninger fra græske vaser. Pris 128,00 kr. ISBN: 87-89929-24-1


 

orlaget Ravnerock  Egensevej 42, 5450  Otterup tlf: 41424939  post@ravnerockforlaget.dk